ઉદ્યોગ સમાચાર

  • શ્રેષ્ઠ ટમ્બલર

    હોટ સેડાનની આગળની સીટમાં સ્લર્પીથી ભરેલા 16 ઇન્સ્યુલેટેડ ટમ્બલર છોડ્યા પછી, અમને ખાતરી છે કે હાઇડ્રો ફ્લાસ્ક 22-ઔંસ ટમ્બલર મોટાભાગના લોકો માટે શ્રેષ્ઠ છે.112-ડિગ્રી ગરમી સહન કરતી વખતે પણ, અમને મોટાભાગના ટમ્બલર વચ્ચેનું ઇન્સ્યુલેટીંગ મૂલ્ય અસરકારક હોવાનું જણાયું છે (તે બધા જ...
    વધુ વાંચો