લાઇસન્સ પ્રાપ્ત બ્રાન્ડનું OEM એ છે જ્યાં અમે અમારો વ્યવસાય શરૂ કરીએ છીએ અને જ્યાં અમે ઘણો સમય, કુશળતા અને સર્જનાત્મકતાનું રોકાણ કરીએ છીએ.

અમે ડિઝની, વોર્નર બ્રોસ, એનબીસીયુનિવર્સલ, ફોક્સ, બીબીસી જેવી મોટી મનોરંજન કંપનીઓ સાથે લાંબા ગાળાની અને સફળ ભાગીદારી સ્થાપી છે.

અહીં સહકારના કેટલાક કિસ્સાઓ છે, દરેક ઉત્પાદનમાં એક ITEM નંબર અને સરળ ડેટા છે, તમે વધુ ઉત્પાદન વિગતો મેળવવા માટે અમને પૂછપરછ મોકલી શકો છો

20181013杯子.cdr
20181013杯子.cdr
20181013杯子.cdr